Ledenvergadering en schoolschaatsen uitgesteld

Tijdens de online bestuursvergadering van afgelopen dinsdag 20 oktober, heeft het bestuur besloten om de te houden ledenvergadering van 25 november 2020 tot nader order uit te stellen, dit in verband met de coronamaatregelen opgelegd door de regering. Het bestuur had ivm de te kleine ruimte in ons clubhuis reeds voor een alternatieve locatie gekozen. Echter ook dit is niet afdoende met de opgelegde maatregelen, vandaar dat besloten is om de ledenvergadering tot nader orde uit te stellen. Wij wachten de omstandigheden af wanneer de vergadering wel doorgang kan plaats hebben. Helaas is er ook besloten om het jaarlijkse schoolschaatsen van 9 december 2020 om dezelfde genoemde redenen ook geen doorgang te laten vinden. Het bestuur acht het niet verantwoordelijk om met vele kinderen en de nodige begeleiding af te reizen naar de kunstijsbaan in Deventer. Ook hiervoor wachten wij de situatie af. Uiteraard betreurt het bestuur deze beide beslissingen, gezien de huidige omstandigheden naar onze mening wel de juiste.

Het Bestuur

Categories: Algemeen