Gedragscode

Stokvisdennen. Dalfsenaren denken bij het horen van die naam aan de prachtige natuurijsbaan en clubhuis waar ze in de winter graag hun rondjes schaatsen. Ook buiten Dalfsen is de naam Stokvisdennen dankzij een florerende trainingsgroep een begrip! Het bestuur wil er aan bijdragen dat de bezoekers van de natuurijsbaan bij een ijsperiode blijvend kunnen genieten van de ijsbaan en met plezier hun rondjes op onze ijsbaan kunnen rijden. Daarnaast moeten de leden van de trainingsgroepen met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen.

Normen en waarden zijn daarbij van belang. IJsclub Stokvisdennen wil actief werken aan de bewustwording van deze normen en waarden bij de leden van de vereniging, bezoekers van de natuurijsbaan en andere betrokkenen. IJsclub Stokvisdennen moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en in een veilige omgeving kunnen sporten. Het bestuur heeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen.

Het bestuur en betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. Vooral trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen. Klik op onderstaande link voor het reglement gedragscode.

Reglement gedragscode IJsclub Stokvisdennen_Vastgesteld_20-06-2023