Geschiedenis

Het schaatsen in Dalfsen vond onder andere plaats op de Oude Vecht, in de Bellingeweer. In 1891 viel in de krant te lezen dat er een nieuwe ijsclub was opgericht, IJsclub Dalfsen. In 1927-1928 was alweer sprake van een nieuwe ijsclub, IJsclub Dalfsen Vooruit. Ook deze werd later opgeheven.

Als gevolg van ontwateringswerken ontstond in de jaren vijftig een probleem. Het kwam steeds minder vaak voor dat de Vecht buiten zijn oevers trad. Daardoor kon er niet meer worden geschaatst op de Oude Vecht en steeds minder op ondergelopen weilanden. De familie Van Leussen, eigenaar van een loonbedrijf, besloot vervolgens zelf een ijsbaan te gaan exploiteren. De baan werd aangelegd op een groot weiland naast de Vecht, de Stokvisdennen aan de Brinkweg. Dit terrein dankte zijn naam aan een rij dennen op een stuk land van de boerenfamilie Stokvis.

Om meer activiteiten te kunnen organiseren, is vanuit de sportverenigingen S.V.D. en A.S.C. besloten tot de oprichting van een ijsclub. Op 7 november 1968 is de ijsclub Stokvisdennen opgericht en deze is nu actief lid van de KNSB en buitengewoon lid van de KNAU.

Op 6 november 1993 is met een grote sportieve instuif in de Trefkoele het 25-jarig bestaan gevierd. Het wel en wee van de 25-jarige ijsclub Stokvisdennen is beschreven en verluchtigd met veel foto`s in een fraai jubileumboek.

De Stokvisdennen is nu een bloeiende vereniging met bijna 2000 leden.