In memoriam: Freek Bongers sport en timmerman

Zijn gezondheid liet al wat langer veel te wensen over en dwong hem een paar jaar geleden onder meer al tot het neerleggen van het voorzitterschap bij z’n zeer geliefde ijsclub en natuurijsbaan Stokvisdennen in Dalfsen.

Toch kwam het overlijden van Freek Bongers, afgelopen weekeinde op 71-jarige leeftijd, voor veel relaties in zijn zeer uitgebreide lokale en regionale netwerk onverwacht.

Van de alom gewaardeerde Dalfser bouwondernemer, ijsclubbestuurder, sportorganisator, sportliefhebber en sportsponsor, maar ook echtgenoot, vader, grootvader én motorrijder moet volgens velen ‘veel te vroeg’ afscheid worden genomen. De uitvaartdienst vindt zaterdagmorgen plaats in de Grote Kerk in Dalfsen, waarna Freek Bongers naar zijn laatste rustplaats in Zwolle wordt gebracht.

Timmerman
Freek en zijn echtgenote Mina kwamen begin jaren zeventig in Dalfsen wonen, waar Bongers als ‘eenpitter’ aan de slag ging als zelfstandig timmerman. In de loop der jaren groeide dit uit tot een middelgroot bouwbedrijf. Dat bij het afscheid van Bongers in 2010  als oprichter, eigenaar en directeur – na 35 jaar deed hij zijn onderneming over aan ‘rechterhand’ Gert van Marle – ongeveer zestig personeelsleden telde.

Congrescentrum
Onder Bongers leiding werd  het Dalfser aannemingsbedrijf een zeer gewaardeerde partner in de (particuliere) woningbouw, maar tekende het bedrijf ook voor opmerkelijke staaltjes in de zogeheten utiliteitsbouw zoals hotel-congrescentrum MooiRivier in Dalfsen, het gemeentehuis van Zwartewaterland in Hasselt en het bedrijfskantoor van houthandel Foreco, winkelpanden en complexen met woonappartementen. Als bouwondernemer zette Bongers zich ook volop in voor het opleiden van vakmensen. Zo was de Dalfsenaar bijna dertig jaar enthousiast aanjager en voorzitter van opleidingscentrum De Grift, waar de samenwerkende bouwbedrijven uit Nieuwleusen en Dalfsen jonge timmerlieden en metselaars praktijkscholing boden.

Motortoerclub
Veel tijd, inzet en ‘pure passie’ –  zoals hij het zelf eens omschreef – stopte Bongers vanaf het eerste moment dat hij en zijn vrouw Mina aan de Vecht neerstreken in het reilen en zeilen van de plaatselijke motortoerclub (mede-oprichter) en die andere grote liefde: snelheid op het ijs. Hard schaatsen dus en aan de faam die de Dalfser ijsclub Stokvisdennen afgelopen decennia wat dat betreft opbouwde was de naam van Freek Bongers sinds zijn entree als bestuurder in 1978 onlosmakelijk verbonden. “Freek heeft niet alleen enorm bijgedragen aan de ontwikkeling van de ijsclub en onze natuurijsbaan, maar als sponsor, bestuurder en supporter van de schaatssport ook aan de sportieve successen van diverse talenten uit de trainingsgroepen van Stokvisdennen,” onderstreept het ijsclubbestuur.

IJsclub
Na zowat veertig jaar bestuurswerk, waarvan de laatste acht jaar als voorzitter, moest Bongers eind 2014 om gezondheidsredenen stoppen met zijn taken bij de ijsclub, waarmee hij ook de jaarlijkse halve marathon in Dalfsen tot een groot en populair loopevenement uitbouwde. Bongers werd bij deze gelegenheid benoemd tot erelid van Stokvisdennen, nadat hij twee jaar daarvoor al koninklijk onderscheiden was. Hoogtepunt voor hem als ijsclubbestuurder en -organisator was het Nederlands kampioenschap kortebaanschaatsen op de ijsbaan in Dalfsen begin 2010. Hiervoor rukte destijds de hele nationale (sport)pers uit naar het dorp omdat voormalig tweevoudig wereldkampioen Erben Wennemars en ‘kind van de club’ deze titelstrijd op het natuurijs in ‘mijn eigen achtertuin’aangreep om definitief afscheid te nemen van het internationale wedstrijdschaatsen.

Toen Freek en Mina in Dalfsen zijn komen wonen is hij direct betrokken geraakt bij de ijsclub. Hij was 36 jaar bestuurslid, waarvan de laatste 8jaar als voorzitter. In 2014 heeft hij vanwege zijn gezondheidsproblemen afscheid moeten nemen als voorzitter. Freek heeft met zijn grote inzet en sportieve en zakelijke inzichten enorm bijgedragen aan de ontwikkeling van de ijsclub en de successen van de trainingsgroepen. Daarnaast is Bouwbedrijf Bongers al jaren verbonden met de ijsclub als kledingsponsor van de trainingsgroepen en tevens als sponsor van het het Loopfestijn. Freek is tot aan zijn overlijden nog steeds betrokken gebleven bij zijn geliefde ijsclub.

De IJsclub Stokvisdennen en de trainingsgroepen zijn Freek veel dank verschuldigd. We wensen Mina de kinderen en kleinkinderen familie en vrienden  veel sterkte toe met dit verlies.

Gerard Barendsen, De Stentor

Categories: Algemeen