Archief auteur: Hetty Jongema

Algemene ledenvergadering 2022

AGENDA Opening Notulen en jaarverslag. Financieel jaarverslag en begroting, inclusief financieel verslag trainingsgroepen en Loopfestijn. Verslag kascommissie en benoemen kascommissie. Vaststellen contributies 2022-2023 (hamerstuk) Organisatiestructuur Verkiezing bestuursleden Smook (penningmeester) en […]

Lees verder

“Team Herman” – sinds 1995

Afgelopen maandag avond was een ware verrassing voor Herman Zelle, de trainer van de maandagavond recreantengroep van Stokvisdennen. Als dank voor (meer dan) 25 jaar trainerschap bood zijn trainingsgroep hem […]

Lees verder